Home News Hearthstone je u 2020. godini imao preko 23 miliona aktivnih igrača