Home News FIFA 23 PC verzija će biti jednaka kao za PS5/XSX