Home News Izvučene grupe za eFootball turnir na svetskom IeSF šampionatu u Jašiju