Home News Valve se konačno sažalio na zastarele računare sa novom Dota 2 launch opcijom